Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Alle nieuws en artikelen

Enkele malen per jaar verschijnt de nieuwsbrief met daarin actualiteiten over het werk, persoonlijke berichten van de zendelingen en interessante studies over bijbelse thema’s die ook vandaag de dag toepasbaar zijn in ons persoonlijk leven. Gods Woord is levend en krachtig en dat blijft in ieder situatie hetzelfde.

Hieronder alle artikelen en nieuwsbrieven, selecteer eenvoudig een categorie om te verfijnen:

|

Een studie van de pastorale brieven (deel I/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Als Paulus op de hoogte komt van de tranen van Timotheüs, komt er een groot verlangen in hem op om hem te ontmoeten. Maar, vreemd genoeg, niet met het voornemen om Timotheüs op te vrolijken, maar om zelf de blijdschap van de Heer te ervaren: “Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden” (2 Tim. 1:4 …
|

Voorwoord: Kennis van goed en kwaad

Het enige wat in het paradijs voldoende was om de mens in verleiding te doen vallen, was hem wijsmaken dat hij aan God gelijk kon worden door de kennis van goed en kwaad. God had de mens maar één enkel gebod gegeven: “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker ste…