Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Word wakker! Zorg voor je kinderen

Camilla Flach
05 augustus 2016

Camilla schrijft


Dag allemaal! Is alles goed met jullie? Hier in Brazilië zijn we door een herfst gegaan die meer lijkt op de Nederlandse winter, waar de temperatuur tot 0 graden zakte. We zijn allemaal geshockeerd door deze lage temperaturen. Aan de andere kant is het leuk om weer iets anders te beleven.

Ik ben me aan het voorbereiden op onze trouwdag en Filipe en ik zijn de laatste voorbereidingen aan het doen. We willen van het feest een dankbetuiging aan God maken, voor Zijn grote liefde voor ons. Die ebt nooit weg en stelt ons in staat om elkaar lief te hebben.

Uitnodiging voor de trouwerij van Camilla en Filipe
Uitnodiging voor de trouwerij van Camilla en Filipe

Zondagsschool

Een zuster van onze gemeente, die les gaf aan de kleuters van onze zondagsschool, kreeg twee maanden geleden een baby. En één van de kindjes van 1½ jaar oud, die bij haar in de crèche zat, moest overgebracht worden naar een klas met grotere kinderen. Maar het werd duidelijk dat hij niet kon opschieten met de grotere kinderen, tijdens de verhalen en andere activiteiten. Ze hebben me toen verzocht om voor haar in te vallen op de crèche.

Ik vond dat het zondagsschoollokaal er niet erg leuk uitzag en het speelgoed was verouderd. En het jongetje klampte zich aan zijn vader vast, die tijdens de hele dienst verplicht was om bij zijn zoontje te blijven. Ik besefte dat het een zware klus zou zijn om weer wat leven te scheppen in deze klas. Maar een kind van anderhalf jaar, dat zich aan zijn lot overgelaten voelt te midden de andere kinderen, verdient echt een betere behandeling. 

Wacht eens even! Waarom zou je je tijd verliezen om een kleuter van anderhalf jaar les te geven? Er is toch geen enkel probleem, zolang hij op de schoot van zijn vader kan zitten en de klas van de oudere kinderen kan bijwonen? Waarschijnlijk snapt hij toch niets van de Bijbel…  Om te beginnen heb ik het klaslokaal een flinke beurt gegeven. En na een beetje liefde en aandacht is mijn kleine leerling nu zo ver dat hij niet meer op de schoot van zijn vader wil zitten. Inmiddels ben ik ook begonnen met een cursus voor christelijk onderwijs voor kleine kinderen. En daar gingen mijn ogen open voor het gebrek aan onderwijs aan kinderen, inbegrepen de kleintjes. Zelfs in christelijke kringen. Dat was voor mij een diepe teleurstelling, maar aan de andere kant de aanleiding dat er duizenden ideeën in me opborrelden. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd, en die zullen niet alleen nuttig zijn voor mij als zondagsschoolonderwijzeres, maar ook als goede voorbereiding mocht ik zelf eens kinderen krijgen. Vandaag zijn er veel gelovigen, zelfs in de gemeenten en christelijke gezinnen, die helemaal niet in kinderevangelisatie geloven. Het merendeel van de mensen denkt dat de kleintjes niets snappen over onderwerpen zoals zaligmaking en ook niet van Bijbelse geschiedenis houden. Vaak zijn ze al twaalf jaar oud als hen wordt uitgelegd hoe ze gered kunnen worden.

Camilla in haar kinderklas

Alsof de Bijbel alleen onderwerpen behandelt voor oudere mensen!

– Camilla Flach

En als kinderen tijdens de samenkomst niet netjes blijven zitten, of herrie maken, krijgen ze een flink standje.

Op onze cursus hoorde ik het verhaal van een jongetje van zeven jaar, die altijd veel drukte schopte en daarom de schrik van de gemeente was. Op zekere zondag, toen zijn moeder ziek was en niet naar de samenkomst kon, besloot hij alleen te gaan. Hij woonde de dienst bij en toen de voorganger, na de prediking, de mensen uitnodigde om Jezus aan te nemen, ging ook hij naar voren voor gebed. Ondanks dat hij verlangde om de Heer als zijn Verlosser aan te nemen, werd hij halverwege door iemand tegengehouden: “Ga op je plaats zitten, dit is niet voor kinderen bedoeld”. Huilend en teleurgesteld keerde hij naar huis terug. Zijn moeder luisterde bezorgd toen haar zoontje haar vertelde wat er gebeurd was en waarom hij zo verdrietig was: kinderen van zijn leeftijd kunnen nog niet gered worden.

Gelukkig maar dat deze moeder het geloof van haar kind zag. En dat zij thuis met hem gebeden heeft, om hem tot Jezus te leiden. Zulke dingen komen niet alleen in gemeenten voor, maar ook in de gezinnen. Vaak maken ouders zich alleen bezorgd over verschillende aspecten van de ontwikkeling van hun kinderen die de wereld van ze eist. Ze maken zich alleen druk over de plaats die ze later in de maatschappij zullen innemen. Maar weinig mensen maken zich zorgen over de geestelijke groei van hun kinderen en om ze op te voeden met de Bijbel. En weinig ouders beseffen hoe urgent het is om een voorbeeld voor ze te zijn, dat overeenkomt met Gods Woord.

Er staat een verhaal in de Bijbel over moeders die hun kinderen naar Jezus brachten. Allemaal herrieschoppers, domoren, zonder enige capaciteit om gecompliceerde theologische onderwerpen te doorgronden. Maar boordevol sprankelende energie! Ze werden door de discipelen verhinderd. Je moet proberen je zo’n scène voor te stellen! Waarschijnlijk zullen de discipelen ze hebben uitgelegd dat Jezus een afstandelijk persoon was die alleen maar belangwekkende onderwerpen aansneed. Zonder tijd om zich met kinderen te bemoeien. Kan je je misschien herinneren dat je iets dergelijks in je eigen leven hebt meegemaakt? Maar toen Jezus zag wat er aan de hand was, heeft Hij een flinke uitbrander gegeven aan Zijn discipelen en aan de anderen die de kinderen beletten om tot Hem te komen. Wat heeft Hij toen gezegd? “Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen” (Mat. 19:13). Ja, u heeft het goed gehoord! Het Koninkrijk der hemelen behoort ook de kinderen toe!

Wilt u nog meer weten? In Matteüs 18 zien we Jezus in gezelschap van Zijn discipelen, terwijl er een kind in hun midden stond. De vraag die ze aan Jezus stelden, was wie onder hen de grootste was. Natuurlijk hadden ze veel leerstellige kennis en ze wisten alles over Jezus. Desondanks maakten zij zich druk over wie de meeste was. En Jezus antwoordde: “Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan“ (Mat. 18:3).

Hieruit blijkt dat Gods Woord zich niet alleen richt tot grote mensen en volwassenen die al een heleboel weten. Nee, de prediking is ook voor de kleintjes en voor de eenvoudigen van hart. Voor allen die een open hart hebben voor Gods wonderwerken, zonder zich uit te sloven, zonder leerstellig extremisme en nutteloos ritueel gedoe.

Een kind heeft er geen moeite mee om zijn zonden te belijden en om, met een nederig hart, zijn zaligheid als gift te ontvangen. Zij nemen het evangelie aan met meer gemak dan oudere mensen, die altijd meer willen weten dan wat er in de Bijbel staat.

– Camilla Flach

Hebt u als volwassene een hart dat door hoogmoed verhard is, en aanvaardt u niet de eenvoud van het evangelie? Bent u een liefhebber van ceremonieën en gedachten die geen Bijbels fundament hebben, net zoals de Farizeeën? Dan zullen de kinderen het evangelie met meer gemak verstaan en de peuters zullen Jezus eerder zien dan u.

De Farizeeën zijn een voorbeeld van hoe het niet moet! In Lucas 5:33-39 zien we dat ze, vol vrome schijn en ijver voor de wet, naar Jezus gingen om Hem te ondervragen over het vasten. Wat was het probleem? De discipelen van Jezus vastten niet. Wat verschrikkelijk! Ik geniet altijd van de intelligentie waarmee Jezus zulke domme mensen antwoord geeft. Het was als een klap in het gezicht! In dit gedeelte veroordeelt Jezus al die mensen die een lap van een nieuw kledingstuk afscheuren om het op een oud kleed te zetten, of die nieuwe wijn in oude zakken doen.

Daarmee maakte Jezus duidelijk dat het geen zin heeft om te proberen iemands mentaliteit te vernieuwen, zolang hij meer waarde hecht aan sacramenten en leer van mensen dan het zoeken van het aangezicht van Jezus, de Zoon van de levende God.

– Camilla Flach

Voorzichtig! Zorg dat je niet zo wordt! En zorg er voor dat je kleine, domme kindertjes niet opgroeien als Farizeeën. Blijf nederig en geloof in de eenvoud van het evangelie! Denk zoals dat zoontje van zeven jaar oud, zodat je de volheid van Jezus kan ontvangen. Ben je een slaaf van zonden, dan kan je verlossing ontvangen door de dingen zo te zien als Jezus ze zag. Dan zal Hij in je komen wonen en je veranderen, van slaaf van de zonde tot een volmaakt en oprecht mens, die dag aan dag in de Geest wandelt.

Word wakker! Zorg voor je kinderen. Ze pikken alles op en met het grootste gemak leren zij nieuwe dingen. Leg ze uit wat zonde is en waarom ze het bloed van Jezus nodig hebben. Leer ze dat alleen Jezus ze kan redden van hun zonden. Want Hij redt ook kinderen! Het zijn jullie kinderen die de volgende generatie zullen zijn en die dan het Woord van God aan anderen moeten doorgeven. En waar jongeren niet van kinds af aan beschermd worden tegen slechte gedachten, zal steeds meer jeugd de gemeenten verlaten. En steeds meer opstandige tieners zullen verleid worden door allerlei wereldse begrippen.

Kinderen moeten van kleins af aan onderwezen worden. Als ze een paar maanden oud zijn, moeten we al de zaadjes van het levende Woord in hun hart strooien. En wat er ook zal gebeuren en in welke zonden ze ook vallen, toch zullen ze er later niet van afwijken. Ze zullen opgroeien als nederige en trouwe mensen: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken” (Spreuk. 22:6).

OK. Nu ik heb uitgelegd dat het zo functioneert, kan ik mijn getuigenis geven. Mijn leerling van anderhalf jaar oud heeft twee broertjes. Een van zeven en de andere vier jaar oud. Zijn vader is de enige gelovige van de familie, maar hij neemt altijd de kinderen mee naar de zondagsschool. Hij vertelt ook altijd Bijbelse verhalen aan zijn kinderen; hij bidt met ze en leert ze het Woord van God. Deze vader gaat nu door grote huwelijksproblemen omdat zijn vrouw Jezus niet wil toebehoren. Ze krijgen regelmatig ruzie met elkaar omdat de kinderen hun moeder op haar fouten corrigeren. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Mamma, liegen is zonde. Dan heb je Jezus niet in je hart”. De moeder denkt dat hun vader ze opgestookt heeft om dit te zeggen. Maar toen zij daarover met de zondagsschoolonderwijzers van de gemeente in gesprek kwam, ontdekte zij dat deze woorden van haar zoontje van anderhalf jaar oud afkomstig waren. Want in hun klas had de juf gezegd dat liegen zonde was.

Kinderen houden vast aan de dingen die ze leren. En stel je voor wat dit een indruk gemaakt heeft op die vrouw, om van een klein kind een grote Bijbelse waarheid te leren.


Laatste berichten: