Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Financiën & beleid

De Stichting Pinksterbijbelschool Brazilië is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verspreiding van het evangelie in Brazilië. Dit gebeurt door ondersteuning van de Pinksterbijbelschool in Braz Cubas en de zendelingen Henk de Cock en het echtpaar Nathan en Corrie Flach.

Door de bijbelschool wordt kennis van de bijbel en de geestelijke wereld, maar ook van pastorale zorg en gemeentebouw beschikbaar gesteld aan de huidige en toekomstige leiders van kerkgemeenten in Brazilië. Hierdoor wordt de kennis van het koninkrijk van God veel verder verspreid. Door de coronacrisis die juist ook in Brazilië heel veel impact heeft gehad, worden de lessen van de bijbelschool nu ook via internet aangeboden, wat tot een verdere verspreiding van het evangelie leidt.

Doel van de stichting

Ter ondersteuning van de Pinkster Bijbelschool in Braz Cubas (Mogi das Cruzes, Brazilië) en het werk dat door de zendingsechtparen Henk de Cock en Nathanaël en Corrie Flach gedaan wordt, is in Nederland de stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië (PBB) opgericht.

Het bestuur van de Stichting Pinksterbijbelschool Brazilië bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen dus geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting doen. Het bestuur hecht eraan om transparant te zijn over de financiële gang van zaken; het jaarverslag wordt dan ook op de website geplaatst.  

Naar Nederlands recht dienen bovenstaande zaken goed en ordentelijk geregeld te zijn. De families De Cock en Flach hechten, naast een duidelijke en transparante structuur, zeer veel belang aan een geestelijke eenheid. De grondslag van de werkzaamheden in Brazilië is een roeping van Godswege en de bestuurders in Nederland dienen in de eerste plaats dit van harte te onderschrijven. De ‘bestuurders’ in maatschappelijke zin dienen in geestelijke zin dus ‘dienaren’ te zijn en vanuit de liefde van het Woord Gods te handelen, opdat Christus verheerlijkt worden.

De donateurs van de stichting zijn afkomstig uit verschillende denominaties, met een duidelijke gemeenschappelijke factor: liefde voor het onverkorte, onvervalste, ‘recht-voor-z’n-raap’ evangelie, zoals (onder andere) door de Henk de Cock en Nathanaël en Corrie uitgedragen wordt. De verschillende denominaties van de donateurs in Nederland zien we ook terug bij de studenten aan de Bijbelschool in Brazilië. Henk de Cock en Nathanaël en Corrie ervaren het als een grote zegen, dat zoveel trouwe donateurs het voor hen mogelijk gemaakt hebben, zich 100% te wijden aan het geestelijke werk in de Bijbelschool en de gemeente in Braz Cubas.

De gemeente in Braz Cubas, de overige gemeenten die uit de zendingsarbeid en de Bijbelschool voortgekomen zijn en de gemeente in Japan zijn allemaal zelfstandig en worden niet vanuit de stichting PBB ondersteund.

Anbi status

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften van particulieren aan de stichting (deels) aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Volgens de huidige regels geldt dat de giften aan ANBI’s  boven 1% van uw inkomen tot een maximum van 10% van uw inkomen aftrekbaar zijn. Wanneer u de wens heeft om de stichting voor langere tijd (minimaal 5 jaar) met een vast bedrag per jaar te ondersteunen, is er de gunstige mogelijkheid om dit als een periodieke schenking vast te leggen, waarna u het gehele jaarlijkse bedrag van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.  Als u hiervoor kiest kunt u dat kenbaar maken aan de penningmeester van de stichting, die dan de Overeenkomst periodieke schenking in orde zal maken.

Mocht u hier meer over willen weten, kunt u ook contact opnemen met de penningmeester.
Deze regeling is in het leven geroepen om stichtingen wat meer zekerheid over de inkomsten op de wat langere termijn te geven. Voor ons als stichting is dat natuurlijk ook belangrijk; wij willen graag in staat zijn om de zorgen over de financiën bij onze zendelingen weg te nemen.

Het ANBI formulier is te vinden bij de jaarverslagen hieronder.

IBAN rekening nummers

ABN AMRO

IBAN: NL25 ABNA 0591 9339 77
BIC: ABNANL2A

ING

IBAN: NL24 INGB 0001 4288 83
BIC: INGBNL2A

Financiële Jaarverslagen

U kunt hier jaarstukken PBB van de afgelopen jaren downloaden in PDF formaat.

Mocht u vragen hebben, of interesse in het volledige jaarverslag dan kunt u deze aanvragen bij onze penningmeester. Klik hier om een e-mail te sturen.