Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Over het werk van de PBB

Brazilië is een land waar spiritualiteit een grote rol speelt en waar veel mensen in geestelijke nood verkeren. Stichting PBB gelooft dat het evangelie van Jezus Christus mensen red en opbouwt. Voor de verspreiding van dit evangelie speelt de opleiding van gedegen gemeentewerkers en leiders een cruciale rol.

Stichting PBB steunt het werk van onze zendelingen in Brazilië waar zij gemeenteleiders en werkers opleidingen en gemeentes stichten en ondersteunen. Het door Henk de Cock opgezette werk is uitgegroeid tot een bijbelschool, diverse gemeenten die samenwerken in een federatie en aan de bijbelschool verbonden lokale gemeente. 

Nadat zendeling Henk de Cock vanaf 1963 een aantal jaren met zijn vrouw Connie in de binnenlanden van Minas Gerais evangeliseert, beseft hij zich dat er meer werkers en leiders nodig zijn om het evangelie te verkondigen en sticht hij de Pinkster bijbelschool Brazilië in het dorpje Mogi das Cruzes nabij de stad São paulo. Bij deze bijbelschool ontstaat een lokale (zelfstandige) gemeente “Igreja Logos” (voorheen pinkstergemeente) en door de vele studenten die de bijbelschool intussen heeft opgeleid zijn in Brazilië,  Japan en Peru (zelfstandige) gemeentes gesticht en is een vruchtbaar samenwerkingsverband ontstaan. Het leiderschap van de bijbelschool en de lokale gemeente wordt inmiddels voorgezet door Henk en Connies dochter Corrie en haar man Nathanael Flach, die dit intussen al weer 25 jaar doen.

Henk de Cock legt zich, naast lesgeven op de bijbelschool momenteel toe op het schrijven en uitwerken van bijbelstudiemateriaal die hij de afgelopen jaren heeft verzameld. Waarin hij op een eenvoudige en duidelijke manier het ‘recht-voor-z’n-raap’ evangelie, zoals (onder andere) door de Henk de Cock en Nathanaël en Corrie uitgedragen wordt verteld. Dit leidt tot studieboeken voor de bijbelschool en enkele Nederlandstalige boeken zoals onlangs ‘Profeten en prefeteerders’ en ‘Job’ verschenen.

Stichting PBB steunt vanuit Nederland de zendelingen Henk de Cock en Nathanael & Corrie Flach en de bijbelschool in Mogi das Cruzes.

Maak kennis met onze zendelingen

Zendeling

Vader, voorganger, docent en Evangelist. Nathan is vanaf zijn 8e jaar opgegroeid in Brazilië. Als zoon in een zendingsgezin volgde hij in Nederland een bijbelschool en ontmoette daar zijn vrouw Corrie. Gezamenlijk zetten zij het zendingswerk van Corrie´s ouders – Henk en Connie de Cock – voort. Nathan geeft leiding aan de bijbelschool, de lokale gemeente en werkt mee in de federatie van gemeenten.

Rua Tte Galdino Pinheiro Franco 350
08740-040 Braz Cubas
S.P. Brasil

Corrie Flach
Zendeling

Vanaf mijn eerste jaren in Brazilië heb ik me toegewijd aan het onderwijzen van verschillende boeken uit het Nieuwe en Oude Testament. De laatste studie was het boek Mattheüs en nu onderwijs ik het boek Ezechiël.
In feite is het door de jaren heen altijd iets nieuws dat we in dezelfde bijbeltekst aantreffen. Het is een nieuw lied in elke studie, in elke boodschap, op elk moment met de Heer.

Het belangrijkste is dat de bijbelse boodschap de manifestatie wordt van de aanwezigheid van de Heer in onze ziel en geest.

Hij verfrist onze ziel! Hij verkwikt de zielen van de mensen om ons heen opdat Zijn liefde in ons wordt geopenbaard door Zijn Woord. Het Woord dat Rust, Verfrissing en Hoop brengt.

Dat is wat we doen in deze bediening. We moedigen de mensen, door middel van lessen of prediking, aan om in de tegenwoordigheid van de Heer te wandelen.

Zendeling

Henk de Cock is sinds 1963 als geschoold evangelist werkzaam als Vader, Evangelist, voorganger en docent in Brazilië. Hij bouwde samen met zijn vrouw Connie een bijbelschool en hielp vele gemeenten stichten. Momenteel legt Henk zich toe op het uitbrengen van al het bijbelstudiemateriaal welke hij de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld.

Rua Tte Galdino Pinheiro Franco 350
08740-040 Braz Cubas
S.P. Brasil

Waar bestaat het werk uit?

Bijbelschool

Mogi das Cruze

Waar in 1970 de bijbelschool in een gehuurd gebouw begon, heeft de pinksterbijbelschool in Mogi das Cruze al velen jaren een eigen gebouw met enkele leslokalen waar gedegen bijbelonderwijs wordt gegeven aan een breed scala van studenten. De bijbelschool heeft daarnaast een dependance in Sera, waar Henk en Nathanael regelmatig heengaan.

In sommige leerjaren zijn er leerlingen uit diverse gemeenten, in sommige leerjaren zijn dit leerlingen afkomstig uit gemeenten van de opgebouwde federatie. U moet zich goed beseffen dat er in Brazilie lokale gemeentes zijn waar voorgangers amper of geen opleiding hebben gevolgt en welke nu op de bijbelschool hun opleiding volgen. De PBB is in de afgelopen jaren in de wijde omtrek een begrip onder gemeenteleiders geworden.

De bijbelschool is een uitgebreide cursus in pastorale theologie. Het pakket is helemaal gericht op het worden van een goede voorganger en werkt volgens een vast programma met zo’n 3 leerjaren en de mogelijkheid voor een 4e leerjaar met meer academische vakken zoals Hebreeuws.

Een lokale gemeente & een federatie van gemeenten

Naast het gebouw van de bijbelschool staat het gebouw van de lokale gemeente Igreja Logos. Henk de Cock heeft deze lokale gemeente samen met zijn vrouw jarenlang gediend als voorganger, en de afgelopen 25 zijn Nathanael en Corrie Flach het voorgangersechtpaar. Ook de kinderen van Nathanael en Corrie dienen in deze lokale gemeente.

Vanuit de bijbelschool en de opgeleide voorgangers zijn de afgelopen jaren meerdere gemeentes ontstaan. Deze gemeentes ziet u hierboven in de kaart genoemd. Deze gemeentes zijn allemaal financieel onafhankelijke en autonome gemeentes. Wel vormen ze een gezamelijke federatie waarin samen wordt opgetrokken. Henk de Cock heeft jarenlang als voorzitter van deze federatie gediend.

Doe actief mee en steun het werk van stichting Pinksterbijbelschool Brazilië

Lees hoe je het werk van stichting PBB kunt steunen door je aan te melden voor onze nieuwsbrief of een financiële bijdrage te leveren