Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Namens het bestuur: nieuwsbrief 4401

Corma Manuhutu
15 mei 2016

Verlofperiode van familie Flach en Henk de Cock in Nederland

Namens familie Flach en namens het PBB bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor een geweldige verlofperiode van familie Flach in Nederland. Henk de Cock zal nog tot 26 April in Nederland verblijven vanwege familiaire aangelegenheden.

Zowel de familie Flach als Henk de Cock hebben dit verlof als zeer positief ervaren. Nathanael vertelde ons dat hij zich als nooit tevoren zo thuis heeft gevoeld in Nederland. We danken de Heer dat contacten verstevigd mochten worden en nieuwe contacten tot stand kwamen.

Zendelingen komen niet alleen naar Nederland om contact met u te onderhouden, maar ook om zelf versterkt in geloof terug te kunnen keren naar hun zendingswerk. U heeft hier allen geweldig aan bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor.

Na hun terugkeer in Brazilië heeft de lokale gemeente in Bras Cubas een ‘welkom terug’ feest georganiseerd.


 

Nieuw studiejaar begonnen

Begin maart is op de bijbelschool in Bras Cubas, als ook op de dependance in Serra, het nieuwe studiejaar weer begonnen. Dit jaar zijn er weer enkele echtparen die tijdens hun studie intern in het internaat van de bijbelschool verblijven. Op deze wijze kunnen zij sneller en intensiever de bijbelschool volgen. Naar verwachting zullen in Bras Cubas dit jaar 22 studenten en in Serra 23 studenten de bijbelschool volgen.


 

Ontmoetingsmiddag

Op 6 februari jongstleden, vond de PBB ontmoetingsmiddag 2016 plaats. Een heerlijke middag over Gods werk met de zendelingen van de PBB in Brazilië. De middag stond in het teken van het uitwisselen van informatie over het werk en persoonlijke verdieping van de bestaande en nieuwe contacten. Een middag waarin we open naar de Heer, en open naar elkaar konden zijn, zodat we elkaars hart leerden kennen of nog veel beter kunnen leren kennen. Tijdens deze middag werd duidelijk wat het werk op de bijbelschool en het bouwen aan leiders en gemeenten in een land als Brazilië geestelijk en praktisch inhoudt. Welke strijd er gestreden wordt en hoe dit persoonlijk door de zendelingen wordt ervaren. Foto´s van de ontmoetingsmiddag vindt u hier.


 

Uitgifte studiemateriaal bijbelschool

Henk en Connie hebben de afgelopen jaren, veel studiemateriaal uitgewerkt voor het onderwijs op de bijbelschool. Dit is altijd in de vorm van losse bladen en uittreksels op de bijbelschool gebruikt. De afgelopen jaren heeft Henk de tijd genomen om dit materiaal te verzamelen en hij heeft dit tot eenvoudige studieboeken voor de bijbelschool verwerkt. Tijdens het verlof in Nederland zijn financiële middelen beschikbaar gekomen voor de uitgifte van dit studiemateriaal. Prijs de Heer voor deze mogelijkheid. De komende tijd wordt gekeken hoe de boekjes het beste uitgegeven kunnen worden en wordt de uitgifte hiervan gestart. Dit is tot een enorme zegen voor de bijbelschool en voor de leerlingen.


Laatste berichten: