Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Verslag ontmoetingsmiddag

PBB Redactie
11 februari 2016

Inleiding

Op 6 februari jongstleden, vond de PBB ontmoetingsmiddag 2016 plaats. Een heerlijke middag over Gods werk met de zendelingen van de PBB in Brazilië. De middag stond in het teken van het uitwisselen van informatie over het werk en persoonlijke verdieping van de bestaande en nieuwe contacten. Een middag waarin we open naar de Heer, en open naar elkaar konden zijn, zodat we elkaars hart leerden kennen of nog veel beter kunnen leren kennen. Tijdens deze middag werd duidelijk wat het werk op de bijbelschool en het bouwen aan leiders en gemeenten in een land  als  Brazilië geestelijk en praktisch inhoudt. Welke strijd er gestreden wordt en hoe dit persoonlijk door de zendelingen wordt ervaren.

Voor diegene die niet bij deze middag aanwezig konden zijn volgt hier een kort verslag in getuigende stijl.


 

Elkaar ontmoeten

[slider source=”media: 1105,1104,1103,1102,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095,1094,1093″ limit=”13″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]


 

Steunen

Namens het stichtingsbestuur door: Bas Bakker

[slider source=”media: 1080,1091″ limit=”2″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]

[row][column]

Na een kop koffie begon de middag met een welkomstwoord door het stichtingsbestuur. Ik (Bas Bakker) mocht namens het bestuur iedereen welkom heten en vertellen dat ik vaak heb horen zeggen – en ook zelf vaak heb gezegd: “Wij steunen het werk van de PBB”. Maar wat betekent steunen nou eigenlijk? Praktisch houdt het vaak in dat we voor het zendingswerk bidden en financieel steunen. En dat is goed en ook nodig. Maar we weten allemaal dat het ‘echt’ steunen veel verder gaat dan dit.

Steunen, vanuit Gods perspectief, heeft te maken met het vinden van elkaars hart, het proeven dat we allen geleid worden door Gods geest. Ervaren dat we vanuit hetzelfde Hoofd samenhang krijgen. Een feest van geestelijke herkenning.

Elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen, elkaar steunen zoals gewrichtsbanden lichaamsdelen samenbinden en steunpilaren een bouwwerk overeind houden. Elkaar zegenen, elkaar troosten en wijsheid en liefde vanuit God uitwisselen.

Bij de stichting PBB vinden we dat verdere verdieping in de contacten en geestelijke verbondenheid op deze wijze belangrijk is. Voor Henk, Nathanael en Corrie persoonlijk, voor het werk dat ze in Brazilië doen en voor u als achterban om samen op te trekken in geloof.

[/column][column]

Het is voor de zendelingen heel belangrijk om zich ‘thuis’ te voelen als ze op bezoek gaan bij hun achterban. Om de geestelijke eensgezindheid te ervaren. Niet om elkaar te corrigeren, maar om samen op te trekken, als broers en zussen in de Heer. Zo kunnen wij elkaar bemoedigen, van elkaar leren, samen feest vieren en samen verdriet verwerken.

Daarnaast is het voor iedereen die het werk vanuit Nederland of Duitsland (of waar dan ook) ondersteunt van belang om de zendelingen en hun werk te begrijpen. Om te kunnen proeven en te bevatten wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom zij dit doen. Zodat je een goed beeld krijgt van het werk, en in de gelegenheid wordt gesteld om van harte (met je hart) jouw steun te verlenen.

Dit was de achterliggende gedachte voor deze middag. We hoopten een goed fundament te leggen voor verdiepend contact of het bestaande fundament te verstevigen zodat er een goede basis is om elkaar geestelijk te vinden en samen op te trekken. Het PBB bestuur kan na deze middag concluderen dat de Heer tijdens het verlof 2015/2016 geweldig werk heeft verricht op dit vlak.

[/column][/row]


 

Samen zingen

Na het welkomstwoord hebben we, onder leiding van Nathanael, een aantal aanbiddingsliederen gezongen. [slider source=”media: 1084,1085,1086,1087,1088,1089″ limit=”6″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]


 

Het woord vooraf

Door: Henk de Cock

[slider source=”media: 1109,1108″ limit=”13″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]


 

Onze roeping en het werken in Brazilië

Door: Nathanael en Corrie Flach

[slider source=”media: 1122,1121,1120,1119,1118,1117,1107″ limit=”13″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]


 

Interview met Henk, Natha en Corrie

Door: Elise Bakker

[slider source=”media: 1123,1124,1125,1126,1116,1115,1114″ limit=”13″ link=”lightbox” width=”640″ autoplay=”7000″ speed=”500″]


 


Laatste berichten: