Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

En hoe ontvang ik geloof? Wat is geloof? Is dat vertrouwen of op onderzoek of GOD bestaat?

Henk de Cock
22 februari 2016

Recentelijk beantwoorde Henk de Cock een lezersvraag ( lees hier hoe Henk deze beantwoorde ).  Een reactie hierop volgde, met …  meer relevante vragen en kon Henk hier op onderstaande wijze op reageren.


Dank u voor reactie… Nog even een opmerking; door het geloof…. Dan moet ik Eerst geloof hebben toch? En hoe ontvang ik geloof? Wat is geloof? Is dat vertrouwen of onderzoek of GOD bestaat? Ik Ben soms echt wanhopig hier in… Wilt u meebidden? Dank u wel

Beste Janneke,

Over je vraag over ‘geloof’ het volgende:

Voor geloof verwijzen we altijd naar de Bijbel, want we kunnen alleen weten wie God is, door middel van wat Hij van zichzelf verteld heeft aan de mensen. De Bijbel is het boek dat door alle gelovigen, door de eeuwen heen, aanvaard is als Gods boodschap aan de mensen.

Het is zoals mensen onder elkaar: je kan pas echt weten wat er in iemands hart leeft, als hij daar openlijk over wil praten. En dat heeft God gedaan door ons Zijn Woord te geven. Daarom is het erg belangrijk dat je alleen gelooft wat in de Bijbel staat, zonder meegesleept te worden door allerlei persoonlijke opvattingen over God, wat we terecht ‘bijgeloof’ noemen. Het gaat niet om wat mensen allemaal over God denken maar wat Hijzelf gezegd heeft in Zijn Woord.
Jesaja 59:1-2 “1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw [highlight background=”#eaffc9″]ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, [/highlight]en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.”[/pullquote]

Ik hoop daarom dat je een Bijbel in huis hebt en die ook trouw leest. Want zo bouw je jouw geloof in God op.

Geloven is erg makkelijk; zelfs kinderen hebben vaak een groot geloof. Het komt voort uit de erkenning dat je niets kan doen om jezelf te verlossen van je zonden en om behouden te worden. Maar juist daarom moet je met heel je hart vertrouwen op Jezus en Zijn liefde voor alle mensen. Je wordt niet gered door je eigen inspanningen, noch door positief denken of een sterke wil. God redt ons ook niet omdat we het zo moeilijk hebben en ons bij Hem beklagen over ons verdriet.[highlight background=”#eaffc9″] Hij bevrijdt ons van het oordeel omdat we belijden dat we Jezus nodig hebben en geloven dat Hij gestorven en opgestaan is om ons het eeuwige leven te geven.[/highlight]

Je hoeft ook niet een heleboel dingen te weten; dat komt later wel. Je moet alleen overtuigd zijn dat het enige wat je scheidt van God de zonde is ( lees Jesaja 59:1-2 ), en dat Jezus je zonden heeft weggenomen aan het kruis. Hij heeft onze zonde op zich genomen, om ons te rechtvaardigen voor God:

“Hij, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Corinthiërs 5:21).

We noemen geloven in Jezus ook wel: Jezus aannemen. Dat betekent dat je jezelf, in vertrouwen, aan Hem overgeeft. Dat is erg moeilijk voor mensen die hoogmoedig zijn en denken dat ze door hun eigen pogingen verlost kunnen worden. We kunnen echter nooit behouden worden zonder Jezus aan te nemen en te geloven in het offer dat Hij voor ons gebracht heeft aan het kruis. En daar moet je een nederig hart voor hebben. De Bijbel zegt:

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven” (Johannes 1:12).

Natuurlijk kan niemand ooit een kind van God worden door zijn eigen kracht. [highlight background=”#eaffc9″]Maar als je jezelf aan Hem overgeeft, zal je merken dat je leven gaat veranderen, door de kracht die God je geeft om Zijn kind te zijn.[/highlight]

Je kan op een rustige plaats tot God bidden en Hem vergeving vragen van je zonden. En tegen Hem zeggen dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. Vraag Hem om in je hart te komen. Vertrouw op God zoals een kind op zijn vader. Als je Hem zoekt met je gehele hart, zal je merken dat Hij dicht bij je is.

Met hartelijke groeten,

Henk de Cock


Laatste berichten: