Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Je hebt twee ogen, twee oren en een mond

Camilla Flach
23 oktober 2013

Hallo allemaal!

Voor mijn ouders betekende de afgelopen verlofperiode in Nederland een tijd van intensief werk. Mijn beide broers en ik hebben ons ook ingezet, om het hun mogelijk te maken om te bereiken wat zij zich voorgenomen hadden. 

 

[row][column size=”1/2″][dropcap style=”flat”]M[/dropcap]aar, hoewel er maar weinig tijd over bleef voor ontspanning en uitstapjes, gebeurde er deze keer iets heel bijzonders. Zo bijzonder zelfs, dat het voor mij het beste verlof geworden is dat ik ooit heb meegemaakt in het land van stroopwafels, vla en drop. Hoezo, het beste verlof? De vorige keren dat ik in Nederland was, en dat we de gemeenten bezochten, betekende het voor mij alleen maar vroeg uit bed komen, en mijn ouders helpen met hun werk. Maar deze keer maakte ik bewust deel uit van hun activiteiten. En in de gemeenten heb ik vele contacten kunnen leggen. Ik voelde me echt een onderdeel van de gebeurtenissen en ik werd me bewust van de grote betekenis om door God geroepen te zijn. Dat was heel bijzonder! En ik ben er de hemelse Vader erg dankbaar voor dat Hij me in de gelegenheid gesteld heeft om deel uit te maken van iets dat zo waardevol is. Ik heb Gods grootheid gezien en ontdekte ook dat er overal ter wereld mensen te vinden zijn die God grootmaken, die strijden en lijden voor de verkondiging van het Woord en Jezus navolgen.

Ik weet niet of Jezus mij geroepen heeft om naar het zendingsveld te gaan. Ik weet ook niet of Hij me roept voor een taak in de gemeente, of dat ik ooit lerares op de Bijbelschool zal worden. Noch weet ik of ik later in Brazilië of in Nederland ga wonen, of elders ter wereld. Ik weet niet wat Jezus van mij verlangt in de toekomst. Maar van drie dingen ben ik absoluut zeker: ik heb twee ogen, twee oren en een mond. En dat is ruim voldoende om de stem van de Heer te kunnen horen, om Hem te gehoorzamen en om de mensen van Jezus te vertellen.

Als we de Heer zoeken, laat Hij ons zien wie we zijn in Christus Jezus. Dan weten we ook wat we moeten doen en wat we moeten veranderen; wat de Heer van ons wil en wat we uit ons leven weg moeten doen. Voor het veranderen van het leven van de mensen om ons heen is het absoluut noodzakelijk dat er iemand opstaat (daar is maar één persoon voor nodig) die bereid is om de deur open te zetten voor de heilige Geest. Zodat God een werk kan doen in hun harten: “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid” (Joh. 16:13).

[/column][column size=”1/2″]Als je rein gewassen bent, en de Majesteit van God hebt gezien, gaat het er verder om dat je de Heer gaat zoeken in je gebeden en Hem gaat gehoorzamen (naar Hem luisteren betekent gehoorzaam zijn). Het wordt tijd om aan de slag te gaan; om je licht te laten schijnen, zodat de mensen de weg zullen vinden naar het beloofde land. We moeten ophouden met ons gemoedelijk leventje en met de zuigfles met babyvoeding. Het is tijd om op te staan en om een voorbeeld te geven aan de mensen om ons heen. Zodat zij de nieuwe mens in ons kunnen zien, die door God geschapen is en die Zijn geboden bewaart! “Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat” (Joz. 1:6-7).

Wij moeten het getuigenis van onze redding doorgeven aan het grootst mogelijke aantal mensen. En als er één de Heer aanneemt, dan hebben we niet alleen iemand voor de Heer gewonnen, maar ook hebben we er dan een vriend bij, die ons kan helpen om overeind te blijven staan: “Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegen hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken” (Pred. 4:12). We kunnen het best! We moeten spreken, vertellen, overtuigen, achter mensen aan gaan, zodat zij het licht zullen ontvangen. Onze strijd is om de ark te vullen met zoveel mogelijk mensen. Of denk je dat alleen Noach verplicht was om een prediker van gerechtigheid te zijn, om te proberen de mensen aan de zondvloed te laten ontkomen?

We moeten ons niet bezorgd maken of God ons in de toekomst wel of niet gaat roepen voor Zijn dienst. Of Hij ons later wel of niet wil gebruiken. Laat dat alleen maar aan God over. Want het gaat er om wat je nu kan doen. Neem de beslissing om met je zonden te stoppen en ga God gehoorzamen.

Ik dank jullie allemaal voor de liefde waarmee jullie me ontvangen hebben! Ik hoop dat we elkaar opnieuw zullen ontmoeten.

Met veel liefde,
Camilla[/column][/row]


Laatste berichten: