Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Boeken door
Henk de Cock

JOB

Hij werd tot het uiterste op de proef gesteld, maar bleef aan zijn geloof vasthouden!
Wat gebed kan doen!

In februari 2020 is het boek ‘JOB’ verschenen dat is geschreven door Henk de Cock en ook u kunt een exemplaar in  handen krijgen. Het behandelt het thema: Waarom heeft Job zo moeten lijden?

‘Blijdschap is niet het privilege van genotzoekers. Dat werd eeuwen terug al door de mensen ontdekt, wat blijkt uit een oud Nederlands gezegde: “Te lang vermaak beneemt de smaak.”

Vrede en blijdschap zijn exclusieve voorrechten an de oprechten van hart. Gods Woordt getuigt dat Job een rechtvaardig man was die zich afkeerde van het kwaad. Zelfs toen hij door dagen van groot verdriet ging, heeft hij steeds meer glorieuze eigenschappen van God ontdekt. Zijn herstel vond plaats op het exacte moment toen hij de Heer  die hij tot op dat moment alleen kende van horen zeggen – met eigen oog zag.’

Aldus Henk de Cock die in Brazilië woont, waar hij jarenlang als evangelist, voorganger en docent actief was. Samen met zijn vrouw bouwde hij een bijbelschool en hielp vele gemeenten stichten. Momenteel legt Henk zich toe op het uitbrengen van het bijbelstudiemateriaal dat hij de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld.

Het boek is voor € 16,95 te bestellen bij uw (christelijke) boekhandel en online verkrijgbaar bij o.a. gospel.nl en bol.com  ISBN 9789492959720

Job is verkrijgbaar bij:

PROFETEN EN PROFETEERDERS

In mei 2018 is het boek van Henk de Cock, getiteld “Profeten en Profeteerders” in het Nederlands uitgekomen. Het 228 pagina’s tellende boek is een grondige studie over de gave van profetie.

‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.’ (Amos 3:7)

Altijd al heeft God tot ons gesproken door middel van profeten. Om die reden moet een interpretatie van de gave van profetie vandaag, overeenkomen met wat de Bijbel van kaft tot kaft openbaart.

Waar profeten zijn, zullen echter ook ‘profeteerders’ opstaan en zij zullen velen misleiden. Vanwege dit feit zijn we ertoe gedwongen de Schrift te onderzoeken, om niet in velerlei leugens verstrikt te geraken. ‘Profeten en profeteerders’ is een grondige studie over de gave van profetie. Het omvat een uitgebreid onderzoek van de gehele Schrift. Het doel van dit boek is enerzijds om de gave van profetie te beschermen tegen onbijbels gebruik; anderzijds wil de auteur benadrukken hoe groot ons voorrecht is om te mogen wandelen in de voetsporen van Gods profeten, die ondanks alle tegenspraak, trouw gebleven zijn aan de boodschap die God hen gegeven heeft.

Het boek is voor € 14,95 te bestellen bij uw (christelijke) boekhandel en online verkrijgbaar bij de secretaris of via gospel.nl en bol.com  ISBN 9789079859924

Profeten en Profeteerders is verkrijgbaar bij:

Schrijf in voor onze nieuwsbrief:

Onze nieuwsbrief (enkele malen per jaar) bevat nieuws over de zendelingen, het werk, bijbelstudies en getuigenissen

© All rights reserved.

Stichting

De Pinkster Bijbeschool Brazilie is in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië te Deventer.

De stichting is ingeschreven bij de KvK te Zutphen onder nr. 41038031.